• Ինտենսիվ այգի Սպիտակում
  • Արևային համակարգեր Գյումրիի մանկատանը
  • Բերդի կանանց կողմից պատրաստված արտադրանքը վայրի պտուղներից

GEFUNDP

community action global impact

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

16.07.2021 | Նորություններ

ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ

Հայաստանում Գլոբալ Էկոլոգիական Հիմնադրամի Փոքր դրամաշնորհների ծրագրի Ազգային Ղեկավար Կոմիտեին անդամակցության համար

Հայաստանում Գլոբալ Էկոլոգիական Հիմնադրամի (ԳԷՀ) Փոքր դրամաշնորհների ծրագիրը (ՓԴԾ) հրավիրում է ազգային ոչ կառավարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին` մասնակցելու ՓԴԾ-ի Ազգային Ղեկավար Կոմիտեի (ԱՂԿ) անդամակցության մրցույթին:

ավելին...


06.07.2021 | Նորություններ

Հաստատվել է չորս դրամաշնորհային ծրագիր

Հաստատվել է չորս դրամաշնորհային ծրագիր

Այսօր Հայաստանում Գլոբալ Էկոլոգիական Հիմնադրամի (ԳԷՀ) Փոքր դրամաշնորհների ծրագրի Ազգային ղեկավար կոմիտեն հաստատեց երկու դրամաշնորհային ծրագիր, որոնք առնչվում են ԳՓ-7-ում ամայնքային մակարդակով վտանգված էկոհամակարգերի և տեսակների պահպանություն, Կայուն գյուղատնտեսություն և ձկնարդյունաբերություն, պարենային անվտանգություն և Քիմիական նյութերի և թափոնների կառավարման կոալիցիաներ՝ տեղականից դեպի գլոբալ ՓԴԾ ռազմավարական նախաձեռնությանը։

ավելին...


25.04.2021 | Նորություններ

Կարևորելով երիտասարդների ներգրավվածությունը

ՄԱԶԾ-ԳԷՀ Փոքր դրամաշնորհների ծրագիրը շարունակում է իր գործողությունների կենտրոնում պահել երիտասարդների ներգրավվածությունը: 2021 թ. ապրիլի 25-ին, «Կանաչ հմտություններ երիտասարդների համար» նախաձեռնության շրջանակներում, ՔՈԱՖ ՍՄԱՐԹ կենտրոնում 10 շահառու դպրոցների «կանաչ» ջոկատները ներկայացրեցին իրենց դպրոցների էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված նախագծեր` հիմնվելով ստացված գիտելիքների և հմտությունների վրա, և մրցեցին ֆինանսական և տեխնիկական աջակցություն համար:

ավելին...

ՎԵՐՋԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ

ԿՕԱ-ների և թունավոր քիմիկատների բացասական ազդեցության մասին իրազեկության բարձրացում` Հայանիստ, Խաչփար, Ֆանտան, Քաղսի, Սոլակ, Ձորաղբյուր գյուղերում` ռիսկերի նվազեցման համար

Դարևսկու իժի-Vipera darevskii պահպանությանը ուղղված միջոցառումների իրականացումը տարածաշրջանի կենսաբազմազանության պահպանության և սոցիալտնտեսական խնդիրների ներդաշնակ լուծման ճանապարհով /Շիրակի մարզ, Աշոցքի տարածաշրջան, գյուղ Ղազանչի/

Կարևորագույն թռչնաբանական տարածքների (ԿԹՏ) խնամակալների ցանցի դերի ուժեղացումը Հայաստանի կենսաբազմազանության պահպանման թեժ կետերում

Բնակելի շենքերի էներգաարդյունավետության բարելավման ուղղությամբ Շիրակի մարզի համայնքների կարողությունների հզորացում` փորձնական բազմաբնակարան շենքում էներգաարդյունավետության բարձրացման և վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների օգտագործման փորձի ցուցադրման միջոցով

Արարատյան հարթավայրի աղուտ-ալկալի հողերի վերականգնման ոչ քիմիական, համալիր օրգանական մեթոդոլոգիայի գործնական իրականացում