• Ինտենսիվ այգի Սպիտակում
  • Արևային համակարգեր Գյումրիի մանկատանը
  • Բերդի կանանց կողմից պատրաստված արտադրանքը վայրի պտուղներից

GEFUNDP

community action global impact

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

որոնման բառ թվական

նախորդ   | 1| 2| 3| 4| 5| 6

Այսօր Հայաստանում Գլոբալ Էկոլոգիական Հիմնադրամի (ԳԷՀ) Փոքր դրամաշնորհների ծրագրի Ազգային ղեկավար կոմիտեն հաստատեց մեկ դրամաշնորհ ԳԷՀ-5 Գործառնական փուլում: Ծրագիրը առնչվում է կլիմայի փոփոխության մեղման ԳԷՀ կիզակետային ոլորտին:

Հայաստանում առաջին անգամ հաջողությամբ փորձարկվել է կեղտաջրերի մաքրման նորարարական տեխնոլոգիայի կիրառումը ՓԴԾ կողմից ֆինանսավորվող «ՀՀ Արմավիրի մարզի Փարաքար համայնքի դեգրադացված գյուղատնտեսական հողատարածքների վերականգնում` կենցաղային կեղտաջրերի մաքրման կենսաբանական լճակի կառուցմամբ» ծրագրի շրջանակներում: Ծրագրի վերաբերյալ ֆիլմը կարող եք դիտել այստեղ:

Այսօր Հայաստանում Գլոբալ Էկոլոգիական Հիմնադրամի (ԳԷՀ) Փոքր դրամաշնորհների ծրագրի Ազգային ղեկավար կոմիտեն հաստատեց երկու դրամաշնորհներ ԳԷՀ-5 Գործառնական փուլում: Ծրագրերը առնչվում են հետևյալ ԳԷՀ կիզակետային ոլորտներին. վտանգավոր քիմիական նյութերի հեռացում և կլիմայի փոփոխության մեղմում:

Հայաստանում Գլոբալ Էկոլոգիական Հիմնադրամի Փոքր դրամաշնորհների ծրագիրը աջակցում է Սևանա լճի էկոհամակարգի և կանսաբազմազանության վերականգնմանն ուղղված գործողություններին:

Այսօր Հայաստանում Գլոբալ Էկոլոգիական Հիմնադրամի (ԳԷՀ) Փոքր դրամաշնորհների ծրագրի Ազգային ղեկավար կոմիտեն հաստատեց հինգ դրամաշնորհներ ԳԷՀ-5 Գործառնական փուլում: Ծրագրերը առնչվում են կենսաբազմազանության և կլիմայի փոփոխության մեղման ԳԷՀ կիզակետային ոլորտներին:

Այսօր Հայաստանում Գլոբալ Էկոլոգիական Հիմնադրամի (ԳԷՀ) Փոքր դրամաշնորհների ծրագրի Ազգային ղեկավար կոմիտեն հաստատեց երկու դրամաշնորհներ ԳԷՀ-5 Գործառնական փուլում: Ծրագրերը առնչվում են հետևյալ ԳԷՀ կիզակետային ոլորտներին. կենսաբազմազանություն և կլիմայի փոփոխության մեղմում:

Հայաստանում Գլոբալ Էկոլոգիական Հիմնադրամի (ԳԷՀ) Փոքր դրամաշնորհների ծրագիրը (ՓԴԾ) հրավիրում է ազգային ոչ կառավարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին` մասնակցելու ՓԴԾ-ի Ազգային Ղեկավար Կոմիտեի (ԱՂԿ) անդամակցության մրցույթին:

Այսօր Հայաստանում Գլոբալ Էկոլոգիական Հիմնադրամի (ԳԷՀ) Փոքր դրամաշնորհների ծրագրի Ազգային ղեկավար կոմիտեն հաստատեց երեք դրամաշնորհներ ԳԷՀ-5 Գործառնական փուլում:

Այսօր Հայաստանում Գլոբալ Էկոլոգիական Հիմնադրամի (ԳԷՀ) Փոքր դրամաշնորհների ծրագրի Ազգային ղեկավար կոմիտեն հաստատեց առաջին հինգ դրամաշնորհներ վերջերս մեկնարկած ԳԷՀ-5 Գործառնական փուլում: Ծրագրերը առնչվում են հետևյալ ԳԷՀ կիզակետային ոլորտներին. կենսաբազմազանություն, հողերի դեգրադացիա, կլիմայի փոփոխության մեղմում և վտանգավոր քիմիական նյութեր:

Հայաստանում Գլոբալ Էկոլոգիական Հիմնադրամի (ԳԷՀ) Փոքր դրամաշնորհների ծրագիրը (ՓԴԾ) իրականացրել է խորհրդատվական հանդիպումներ տեղական ՀԿ-ների և համայնքային մակարդակում շահագրգիռ կողմերի հետ` կապված ԳԷՀ-ի 5-րդ գործառնական փուլի (2011-2014) շրջանակում ՓԴԾ-ի նոր ծրագրավորման ցիկլի մեկնարկի հետ։

նախորդ   | 1| 2| 3| 4| 5| 6