• Ինտենսիվ այգի Սպիտակում
  • Արևային համակարգեր Գյումրիի մանկատանը
  • Բերդի կանանց կողմից պատրաստված արտադրանքը վայրի պտուղներից

GEFUNDP

community action global impact

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆՈՐ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄ

 

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ  ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆՈՐ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄ
Հայաստանում Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամի (ԳԷՀ) Փոքր դրամաշնորհների ծրագիրը (ՓԴԾ) տեղեկացնում է ԳԷՀ ՌԹԲՀ միջոցների նոր հատկացման մասին՝ Կենսաբազմազանության, Հողերի դեգրադացիայի և Կլիմայի փոփոխության թիրախային ոլորտներում դրամաշնորհային ծրագրերի ֆինանսավորման համար։ Դիմումները ընդունվում են պարբերաբար` ողջ տարվա ընթացքում, միայն գրանցված ազգային ՀԿ-ներից, որոնք չունեն օտարերկյա հիմնադիրներ: Տրամադրվող դրամաշնորհի առավելագույն չափը կազմում է 50,000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ: 
ՓԴԾ Ազգային ծրագրի ռազմավարությունը, հայտի փաթեթը և մյուս անհրաժեշտ փաստաթղթերը հասանելի են http://www.sgp.am/am/index հղումով:
Նախքան ամբողջական առաջարկի ներկայացումը, հայտատուներին խորհուրդ է տրվում Ազգային համակարգողին ներկայացնել ծրագրի գաղափարի ամփոփ նկարագիրը (1-2 էջ)՝ նախնական տեխնիկական գնահատման համար: Դիմումները կարող են ներկայացվել էլեկտրոնային տարբերակով՝ Ազգային համակարգողի էլեկտրոնային փոստին (svetlana.harutyunyan@undp.org): 
Նշում. ԳԷՀ ՓԴԾ-ի այլ թիրախային ոլորտներին առնչվող ծրագրային գաղափարներն ընդունվում են ողջ տարվա ընթացքում:
Լրացուցիչ տեղեկությունների և խորհրդատվության համար դիմել.
Սվետլանա Հարությունյան, Հայաստանում ԳԷՀ Փոքր Դրամաշնորհների Ծրագրի Ազգային համակարգող            Հեռ.: (+374 60) 530000 (հվ. 117); էլ. փոստ: svetlana.harutyunyan@undp.org 
Մարինե Սարգսյան, Հայաստանում ԳԷՀ Փոքր Դրամաշնորհների Ծրագրի օգնական          
Հեռ.: (+374 60) 530000 (հվ. 187); էլ. փոստ: marine.sargsyan@undp.org

Հայաստանում Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամի (ԳԷՀ) Փոքր դրամաշնորհների ծրագիրը (ՓԴԾ) տեղեկացնում է ԳԷՀ ՌԹԲՀ միջոցների նոր հատկացման մասին՝ Կենսաբազմազանության, Հողերի դեգրադացիայի և Կլիմայի փոփոխության թիրախային ոլորտներում դրամաշնորհային ծրագրերի ֆինանսավորման համար։ Դիմումները ընդունվում են պարբերաբար` ողջ տարվա ընթացքում, միայն գրանցված ազգային ՀԿ-ներից, որոնք չունեն օտարերկյա հիմնադիրներ: Տրամադրվող դրամաշնորհի առավելագույն չափը կազմում է 50,000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ: 

ՓԴԾ Ազգային ծրագրի ռազմավարությունը, հայտի փաթեթը և մյուս անհրաժեշտ փաստաթղթերը հասանելի են http://www.sgp.am/am/index հղումով:

Նախքան ամբողջական առաջարկի ներկայացումը, հայտատուներին խորհուրդ է տրվում Ազգային համակարգողին ներկայացնել ծրագրի գաղափարի ամփոփ նկարագիրը (1-2 էջ)՝ նախնական տեխնիկական գնահատման համար: Դիմումները կարող են ներկայացվել էլեկտրոնային տարբերակով՝ Ազգային համակարգողի էլեկտրոնային փոստին (svetlana.harutyunyan@undp.org): 

Նշում. ԳԷՀ ՓԴԾ-ի այլ թիրախային ոլորտներին առնչվող ծրագրային գաղափարներն ընդունվում են ողջ տարվա ընթացքում:

Լրացուցիչ տեղեկությունների և խորհրդատվության համար դիմել.

Սվետլանա Հարությունյան, Հայաստանում ԳԷՀ Փոքր Դրամաշնորհների Ծրագրի Ազգային համակարգող            

Հեռ.: (+374 60) 530000 (հվ. 117); էլ. փոստ: svetlana.harutyunyan@undp.org 

Մարինե Սարգսյան, Հայաստանում ԳԷՀ Փոքր Դրամաշնորհների Ծրագրի օգնական          

Հեռ.: (+374 60) 530000 (հվ. 187); էլ. փոստ: marine.sargsyan@undp.org