• Ինտենսիվ այգի Սպիտակում
  • Արևային համակարգեր Գյումրիի մանկատանը
  • Բերդի կանանց կողմից պատրաստված արտադրանքը վայրի պտուղներից

GEFUNDP

community action global impact

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

«Բերդի հատապտուղներ» ծրագիրը լուսաբանվել է մարզում իրականացվող այլ նախաձեռնությունների շարքում

Սահմանային Տավուշի մարզի Բերդի տարածաշրջանում կանայք ներգրաված են մարզում գործազրկության կրճատմանն ուղղված մի շարք նախաձեռնություններում: 

Այդ նախաձեռնություններից մեկն է ՄԱԶԾ-ԳԷՀ Փոքր դրամաշնորհների ծրագրի (ՓԴԾ) աջակցությամբ իրականացվող «Բերդի հատապտուղներ» ծրագիրը: ՓԴԾ ֆինանսական աջակցությամբ և «Բերդի Կանանց Ռեսուրս Կենտրոն» հիմնադրամի օգնությամբ կանայք զբաղվում են վայրի հատապտուղների մշակությամբ՝ տեղական էկոարտադրանքի խթանման համար: Ծրագրի մասին նյութը կարող եք կարդալ այստեղ՝ http://urbnews.com/berdstor

Ծրագրի մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ՝ https://bit.ly/2KUfSj0.